เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พบผู้แทนภาคเอกชนและชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล | 11 พฤศจิกายน 2564

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พบผู้แทนภาคเอกชนและชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล | 11 พฤศจิกายน 2564

15 พ.ย. 2564

51 view

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้พบกับภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และภาคใต้ของเวียดนาม ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เพื่อทำความรู้จักและรับทราบความเป็นอยู่ของชุมชนไทย การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของชุมชนไทย และการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของภาคเอกชนไทย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม และตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ แบบ ATK ก่อนเข้าร่วมงานด้วยแล้ว

 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม