โครงการ Support Foreign สำหรับชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์ที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงการกักกันโรคในนครฯ

โครงการ Support Foreign สำหรับชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์ที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงการกักกันโรคในนครฯ

9 ก.ย. 2564

18 view
สำหรับชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์ที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงการกักกันโรคในนครฯ
Support Foreign– เราช่วยเหลือคุณ
เพื่อช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในนครโฮจิมินห์ สหภาพเยาวชนเวียดนามนครโฮจิมินห์
ขอประกาศโครงการ Support Foreign โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
・กลุ่มเป้าหมาย: ชาวต่างชาติทุกคน (รวมถึงนักเรียน นักศึกษา แรงงาน นักท่องเที่ยวที่ติดค้าง รอเที่ยวบินกลับ) ซึ่งอาศัยอยู่ในนครโฮจิมินห์ และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 หรือ กรณีที่เป็น F0 และ F1 ถูกกักตัวอยู่ในที่พักอาศัย
・เขตพื้นที่ : เขต 1 เขต 3 เขต 7 เขต 10 เขต Phu Nhuan นคร Thu Duc
ระยะเวลาของโครงการ : ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2564
・สามารถลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือผ่านช่องทาง:
👉1. แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับ ความช่วยเหลือ : https://bit.ly/CovidSupportForeignersHCMC
👉2. กรณีฉุกเฉินติดต่อศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ 0866.699.473
(ภาษา: อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส อิตาลี)
หากคุณเป็นชาวต่างชาติที่ประสบปัญหา หรือคุณรู้จักชาวต่างชาติที่ต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อพวกเราเพื่อรับความช่วยเหลือ
รักษาสุขภาพและเอาชนะโรคระบาดไปด้วยกัน!
***
สนับสนุนและจัดทำโครงการโดย
✅ สหภาพเยาวชนเวียดนามในนครโฮจิมินห์
✅ หน่วยสนับสนุน: สหภาพองค์กรมิตรภาพในนครโฮจิมินห์ สมาคมศิษย์เก่าในนครโฮจิมินห์
✅ การลงทุนและการค้าที่อยู่อาศัย Khang Dien JSC กองทุน VinaCapital