โอกาสสำหรับนักศึกษาไทย เข้าร่วมเวที International Student Science Forum (ISSF) ครั้งที่ 8 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

โอกาสสำหรับนักศึกษาไทย เข้าร่วมเวที International Student Science Forum (ISSF) ครั้งที่ 8 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2567

| 58 view
โอกาสสำหรับนักศึกษาไทย เข้าร่วมเวที International Student Science Forum (ISSF) ครั้งที่ 8 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
เวที International Student Science Forum (ISSF) ครั้งที่ 8 จัดโดยสหพันธ์นักศึกษาแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ ร่วมกับสหพันธ์เยาวชนนครโฮจิมินห์ ภายใต้แนวคิด “Igniting Youth-led Social Impact: From Local to Global”
นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประเภทเดี่ยวหรือกลุ่มโดยส่งตัวอย่างบทความงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScFYSj.../viewform...
ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2567
ทั้งนี้ นักศึกษาหรือกลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะเดินทางไปเข้าร่วมงานที่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 1 – 4 ส.ค. 2567 โดยนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลอื่น ๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะในนครโฮจิมินห์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างร่วมกิจกรรม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ International Student Science Forum - Ho Chi Minh City ⬇️