ในช่วงบ่ายของวันที่ 11 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) จัดพิธีทำบุญถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 63)

ในช่วงบ่ายของวันที่ 11 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) จัดพิธีทำบุญถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 63)

14 ต.ค. 2563

14 view
ในช่วงบ่ายของวันที่ 11 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) จัดพิธีทำบุญถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 63) ณ ห้องปฐมเทศนาปัญจวัคคีย์ ด้านในพระเจดีย์ของวัด Buu Long (วัดนาคาราม) นิกายเถรวาท นครโฮจิมินห์ โดยมีนางสาวศรัณยา สกลธนารักษ์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระอาจารย์เวียน มินห์ เจ้าอาวาสวัด Buu Long เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์รวมจำนวน 8 รูป
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยนครโฮจิมินห์ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครโฮจิมินห์ คณะกรรมการบริหารสมาคม TBA รวมถึงชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล รวมประมาณ 60 คน และภายหลังการถวายเครื่องไทยธรรมและการฟังสวดพระพุทธมนต์แล้ว ผู้เข้าร่วมงานได้พร้อมใจกันสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาทีด้วย
ทั้งนี้ โดยที่นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ยังอยู่ในระหว่างการกักกันโรค ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม ไม่สามารถออกมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยตนเองได้ กงสุลใหญ่ฯ จึงได้ประสานงานขอให้ประธาน TBA ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นเจ้าภาพพิธีถวายเครื่องไทยธรรมดังกล่าว โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ สนับสนุนการจัดงานและส่งข้าราชการเข้าร่วม รวมทั้งเชิญชวนทีมประเทศไทยและชุมชนไทยร่วมงานด้วย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจาก TBA เป็นอย่างดี
ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าวันเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศ จัดพิธีวางพวงมาลาและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันทางสาธารณสุขตามสถานะที่บ้านพักดังกล่าวกำลังเป็นเขตกักกันโรคชั่วคราว ด้วยแล้ว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ