ในช่วงเช้าของวันที่ 11 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้จัดพิธีวางพวงมาลา และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ

ในช่วงเช้าของวันที่ 11 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้จัดพิธีวางพวงมาลา และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ

14 ต.ค. 2563

356 view
ในช่วงเช้าของวันที่ 11 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้จัดพิธีวางพวงมาลา และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ เป็นประธาน และมีหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครโฮจิมินห์ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครโฮจิมินห์ และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีด้วย ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แล้วจึงวางพวงมาลาในนามทีมประเทศไทยและชุมชนชาวไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล และนำทีมประเทศไทยถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
อนึ่ง เนื่องด้วยกงสุลใหญ่ฯ และรองกงสุลใหญ่ฯ ยังอยู่ในระหว่างการกักกันโรค ณ บ้านพักประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ฯ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้เชิญข้าราชการทีมประเทศไทยเข้าร่วมพิธีดังกล่าวภายในห้องรับรองแขกด้านหลังห้องโถงบริเวณที่จัดพิธีซึ่งมีประตูกระจกใสกั้นแยกส่วนออกจากเขตกักกันโรค รวมทั้งกำหนดให้ผู้เข้าร่วมพิธีสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย
โอกาสนี้ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ก็ได้ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม (TBA) จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานงานขอให้ประธาน TBA ทำหน้าที่เจ้าภาพแทน และเชิญชวนชุมชนไทยในพื้นที่เข้าร่วมด้วย ณ วัด Buu Long (วัดนาคาราม ) นครโฮจิมินห์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ