๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

14 ต.ค. 2563

105 view

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และภริยา

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

ตลอดจนชาวไทยที่พำนักในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล