ประกาศวันหยุดราชการฉบับแก้ไขของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประจำปี 2562

ประกาศวันหยุดราชการฉบับแก้ไขของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ประจำปี 2562

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2565

| 401 view