สำนักข่าว Saigon Times และ Sai Gon Giai Phong ได้เผยแพร่บทความของกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ภายใต้หัวข้อ "Sustainable Partnership Towards the Prosperous Future" เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนาม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563

สำนักข่าว Saigon Times และ Sai Gon Giai Phong ได้เผยแพร่บทความของกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ภายใต้หัวข้อ "Sustainable Partnership Towards the Prosperous Future" เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนาม ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563

19 ส.ค. 2563

61 view
เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักข่าว Saigon Times และ Sai Gon Giai Phong ได้เผยแพร่บทความของกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ภายใต้หัวข้อ "Sustainable Partnership Towards the Prosperous Future"
สามารถติดตามบทความดังกล่าวได้ที่
https://en.thesaigontimes.vn/tinbaichitiet/78064/ (ภาษาอังกฤษ)