เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และภริยา พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการลงทุน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ กรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม และคณะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจังหวัดนิญถ่วน เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sinenergy ของบริษัท Super Energy โดยมีนายสุภ ไวศยารัทธ์ ผู้จัดการประเทศเวียดนาม ของบริษัทฯ ต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และภริยา พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการลงทุน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ กรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม และคณะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจังหวัดนิญถ่วน เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sinenergy ของบริษัท Super Energy โดยมีนายสุภ ไวศยารัทธ์ ผู้จัดการประเทศเวียดนาม ของบริษัทฯ ต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการฯ

19 ส.ค. 2563

51 view

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และภริยา พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการลงทุน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ กรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม และคณะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในจังหวัดนิญถ่วน เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sinenergy ของบริษัท Super Energy โดยมีนายสุภ ไวศยารัทธ์ ผู้จัดการประเทศเวียดนาม ของบริษัทฯ ต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการฯ