เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ โถงบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงและภริยาเป็นประธาน และมีข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย ณ นครโฮจิมินห์ ประกอบด้วย สถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ เข้าร่วม

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ โถงบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงและภริยาเป็นประธาน และมีข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย ณ นครโฮจิมินห์ ประกอบด้วย สถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ เข้าร่วม

19 ส.ค. 2563

60 view
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ โถงบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุงและภริยาเป็นประธาน และมีข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย ณ นครโฮจิมินห์ ประกอบด้วย สถานกงสุลใหญ่ฯ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ เข้าร่วม
กงสุลใหญ่ฯ ได้เริ่มพิธีด้วยการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลในนามพสกนิกรชาวไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล จากนั้น จึงได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีดังกล่าวโดยคำนึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุขของนครโฮจิมินห์เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การเว้นระยะห่างระหว่างผู้เข้าร่วม และการหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในลักษณะที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมาก