เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ รับมอบทุเรียนหมอนทองของไทยจากนายธงชัย พานทอง เจ้าของร้านอาหารไทยช้างทอง นครโฮจิมินห์ กับนายนฤพัศชน์ เอ็มมิโน่ สิริวัฒน์โนทัย และนาย Phan Duy Minh ผู้บริหารบริษัท ABM International Agricultural Export-Import และผู้นำเข้าและส่งออกผักผลไม้ เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนาม/หน่วยงานต่างๆ ของเวียดนามต่อไป

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ รับมอบทุเรียนหมอนทองของไทยจากนายธงชัย พานทอง เจ้าของร้านอาหารไทยช้างทอง นครโฮจิมินห์ กับนายนฤพัศชน์ เอ็มมิโน่ สิริวัฒน์โนทัย และนาย Phan Duy Minh ผู้บริหารบริษัท ABM International Agricultural Export-Import และผู้นำเข้าและส่งออกผักผลไม้ เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนาม/หน่วยงานต่างๆ ของเวียดนามต่อไป

19 ส.ค. 2563

73 view
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ รับมอบทุเรียนหมอนทองของไทยจากนายธงชัย พานทอง เจ้าของร้านอาหารไทยช้างทอง นครโฮจิมินห์ กับนายนฤพัศชน์ เอ็มมิโน่ สิริวัฒน์โนทัย และนาย Phan Duy Minh ผู้บริหารบริษัท ABM International Agricultural Export-Import และผู้นำเข้าและส่งออกผักผลไม้ เพื่อนำไปมอบต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนาม/หน่วยงานต่างๆ ของเวียดนามที่มีคุณูปการต่อชุมชนไทยและต่อความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตผลทุเรียนหมอนทองของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างในเวียดนาม
ทุเรียนของไทยถือว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ โดยเนื้อผลของทุเรียนหมอนทองมีรสชาติอร่อย เนื้อละเอียดและแห้ง ไม่แฉะติดมือ มีสีเหลืองอ่อน เมล็ดเล็กและลีบ ที่รสชาติไม่หวานจนเกินไป
ทุเรียนหมอนทองนี้ปลูกที่จังหวัดชุมพร และได้รับมาตรฐานการส่งออก GMP จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย โดยท่านสามารถสนับสนุนผลิตผลทุเรียนหมอนทองของเกษตรกรไทย ได้ที่