เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และภริยา นำคณะฝ่ายไทย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการลงทุน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย กรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม และภาคเอกชนไทย ได้แก่ บริษัทบ้านปูพาวเวอร์ บริษัท Super Energy และบริษัท Top Selvent เข้าเยี่ยมคารวะนายเล วัน บิ่น รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิญถ่วนเพื่อแนะนำตนเองและหารือข้อราชการ ณ ที่ทำการคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิญถ่วน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และภริยา นำคณะฝ่ายไทย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการลงทุน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย กรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม และภาคเอกชนไทย ได้แก่ บริษัทบ้านปูพาวเวอร์ บริษัท Super Energy และบริษัท Top Selvent เข้าเยี่ยมคารวะนายเล วัน บิ่น รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิญถ่วนเพื่อแนะนำตนเองและหารือข้อราชการ ณ ที่ทำการคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิญถ่วน

20 ส.ค. 2563

210 view

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และภริยา นำคณะฝ่ายไทย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการลงทุน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย กรรมการบริหารสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม และภาคเอกชนไทย ได้แก่ บริษัทบ้านปูพาวเวอร์ บริษัท Super Energy และบริษัท Top Selvent เข้าเยี่ยมคารวะนายเล วัน บิ่น รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิญถ่วนเพื่อแนะนำตนเองและหารือข้อราชการ ณ ที่ทำการคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนิญถ่วน
โอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวแนะนำพันธกิจของกงสุลใหญ่ฯ ได้แก่ (1) Consular and Community Services  (2) Commercial/ Investment and Economic Cooperation  (3) Cultural and People-to-People Contact and Companionship ตลอดจนหารือเกี่ยวกับการลงทุนของไทยด้านพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดนิญถ่วน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานก๊าซธรรมชาติ โดยย้ำว่าการลงทุนของไทยในจังหวัดจะให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับเวียดนาม และมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของเวียดนาม นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายได้หารือในประเด็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการเกษตรในอนาคตอีกด้วย
จังหวัดนิญถ่วนเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของเวียดนาม ซึ่งมีชายฝั่งยาวกว่า 105 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 3,300 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 590,000 คน GDP มวลรวม 1.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มี GDP ต่อหัว ประชากร 2,182 ดอลลาร์สหรัฐ และเป็นจังหวัดที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวและการเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนของเวียดนาม เนื่องจากจังหวัดมีลมแรงและแสงแดดมากที่สุดในประเทศเวียดนาม โดยมีแสงแดดปีละ 2,500-3,000 ชั่วโมง มีความเร็วลมเฉลี่ย 7.5 เมตรต่อวินาทีที่ความสูง 65 เมตร ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากลมและแสงอาทิตย์