ประกาศผลราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ปีงบประมาณ 2561 สถานะ ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561

ประกาศผลราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ปีงบประมาณ 2561 สถานะ ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561

3 ก.ค. 2561

187 view

เอกสารประกอบ

news-20180703-181015-243993.pdf