ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ เรื่องเปิดทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในราชกาลที่ 9 86 พรรษา

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ เรื่องเปิดทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในราชกาลที่ 9 86 พรรษา

10 ส.ค. 2561

168 view

เอกสารประกอบ

news-20180810-145912-382605.jpg