Announcement: Royal Thai Consulate-General will be closed on Monday 25/10/2021

Announcement: Royal Thai Consulate-General will be closed on Monday 25/10/2021

22 ต.ค. 2564

61 view

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ANNOUNCEMENT The Royal Thai Consulate-General will be closed on MONDAY 25/10/2021 as Substitute for King Memorial Day THÔNG BÁO Tổng Lãnh sự quán Thái Lan sẽ đóng cửa vào ngày THỨ HAI 25/10/2021 là ngày nghỉ bù cho Ngày tưởng niệm vua Chulalongkorn"