Importance Announcements. To prevent the pandemic of Covid-19 in Ho Chi Minh City in accordance with related government regulations, all services at the Royal Thai Consulate-General in Ho Chi Minh City will be temporary suspended from 9 July 2021 until further notice.

Importance Announcements. To prevent the pandemic of Covid-19 in Ho Chi Minh City in accordance with related government regulations, all services at the Royal Thai Consulate-General in Ho Chi Minh City will be temporary suspended from 9 July 2021 until further notice.

9 ก.ค. 2564

134 view
⚠️📌 ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 16 ในนครโฮจิมินห์
ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางข้อความผ่าน Line Official ID : @rtcg.hcmc (มีเครื่องหมาย @)
ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
⚠️📌 Importance Announcements.
To prevent the pandemic of Covid-19 in Ho Chi Minh City in accordance with related government regulations, all services at the Royal Thai Consulate-General in Ho Chi Minh City will be temporary suspended from 9 July 2021 until further notice.
We apologize for any inconvenience caused.

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "HAL ERA ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL, -GENERA, Ho CHI MINH CITY ALL SERVICES ARE TEMPORARY SUSPENDED TO PREVENT THE PANDEMIC OF COVID-19 IN Ho CHI MINH CITY IN ACCORDANCE TO RELATED GOVERNMENT REGULATIONS. VISA AND CONSULAR SERVICES ARE TEMPORARY SUSPENDED FROM 9 JULY 2021 UNTIL FURTHER NOTICE FOR FURTHER INQUIRIES PLEASE CONTACT consular.HOM@mfa.mail.go.th"