Untitled(1)_1

นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

            นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2508  เป็นชาวกรุงเทพฯ (มีเชื้อสายสืบจากบรรพชนชาวพัทลุง) นับถือศาสนาพุทธ บวชเรียนที่สำนักวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2552  พระอุปัชฌาย์ในขณะนั้น บัดนี้คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกองค์ปัจจุบัน

            สมรสกับ ดร. วราภรณ์ (สกุลเดิม อมรไกรสีห์) สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

            จบการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2528 และระดับปริญญาโท Master of International Affairs จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2534

            เริ่มต้นรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2530 เคยประจำการที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปักกิ่ง กรุงจาการ์ตา กรุงนิวเดลี และคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา รวมทั้งเคยทำงานในกรมต่างๆ หลายกรมในกระทรวงการต่างประเทศ

            ใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ทั้งในการพูด อ่าน และเขียน นอกจากนั้นก็มีความรู้บ้างในภาษาจีนกลาง ฝรั่งเศส เยอรมัน อินโดนีเซีย และฮินดีเล็กน้อย และกำลังสนใจที่จะเริ่มเรียนภาษาเวียดนาม

            มีงานอดิเรก อาทิ อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ว่ายน้ำ ทำอาหาร ทัศนาจร และศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรมประเพณีของผู้คนในสังคมต่างๆ เป็นนักเขียนและนักแปลสมัครเล่น และเคยมีผลงาน (บทความและเรื่องสั้น) ลงตีพิมพ์ในวารสารและหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยบ้างเป็นครั้งคราว

 กุมภาพันธ์ 2562