วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,392 view

สารจากกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

 

4172518147_(1)(5)_1

สวัสดีครับ พี่น้องชาวไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุลทุกท่าน

 

           ผมมีความยินดียิ่งที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม โดยเฉพาะนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล ซึ่งมีรากฐานมายาวนาน ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและทวีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับ ทั้งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นที่น่ายินดีที่การลงทุนของเอกชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุลมีมูลค่าสูงเป็นลำดับต้นของการลงทุนของไทยทั้งหมดในต่างประเทศ และยังมีโอกาสที่จะขยายตัวได้อีกมาก ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของนครโฮจิมินห์และจังหวัดทางภาคใต้ของเวียดนาม และภารกิจเบื้องหน้าของผม

ผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบถึงความตั้งใจของผมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และทีมประเทศไทยในเวียดนาม ตลอดจนเอกชนและชุมชนไทยทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริม    ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุลให้แน่นแฟ้นและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือในภาคประชาชน ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทย การดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์และให้บริการแก่พี่น้องชาวไทยทุกท่าน ดังนั้น หากมีเรื่องใดที่ผมและทีมงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถทำได้ สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

            สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณพี่น้องชุมชนชาวไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล ที่ให้การต้อนรับผมอย่างอบอุ่นและขอถือโอกาสนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

         

                                                             นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

                กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์