วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 4,485 view

ทำความรู้จักสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

 

วันนี้ เรามาทำความรู้จักสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์กันนะครับ

Picture1(7)_1

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ที่ 77 ถนนเจิ่น ก๊วก ถาว (Tran Quoc Thao) เขต 3 นครโฮจิมินห์ ทิศตะวันออกติดสถานที่พำนักอาศัยของคณะนักการทูตของสถานกงสุลใหญ่ฝรั่งเศส ทิศตะวันตกติดถนนตู๊ เซือง (Tu Xuong) ทิศเหนือติดถนนเจิ่น ก๊วก ถาว ทิศใต้ติดบ้านเอกชน ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลไทย มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา

 

1(6)_1 13_1

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2495  นายประสิทธิ์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา (หลวงลัทภวาท) อุปทูต ได้ซื้อจากนาย Antonio Maria Da Cruz รองกงสุลโปรตุเกส (บางข้อมูลก็ระบุว่าเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์โปรตุเกส) โดยเมื่อไม่นานมานี้ (ปี 2560) หลานตาของนาย Da Cruz และภริยาได้ขอเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และได้เยี่ยมชมสถานที่ โดยกล่าวว่า ตนมักได้ยินคุณตาและคุณแม่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่เสมอ

 

fer_1

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไซ่ง่อน (พ.ศ. 2495 – 2518)

 

ระหว่างปี 2495-2518 สถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไซ่ง่อนมาก่อน ต่อมาในปี 2518 เวียดนามได้มีการรวมประเทศ และกำหนดให้กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวง ในเวลานั้น สถานที่แห่งนี้จึงอยู่ในความครอบครองของรัฐบาลเวียดนาม ซึ่งต่อมา รัฐบาลเวียดนามได้คืนให้กับรัฐบาลไทย ตั้งแต่ ปี 2532 โดยได้เปลี่ยนไปใช้เป็นสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และบ้านพักกงสุลใหญ่  อาคารทั้งสองมีอายุประมาณ 50 กว่าปี ก่อสร้างแบบศิลปะอาร์ตเดคโค มีลักษณะอาคารคล้ายศาลาเฉลิมกรุงของไทย และพระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าด๋ายที่เมืองดาลัด  ปัจจุบัน ได้ทาสีอาคารทั้งหมดเป็นสีเหลือง จากเดิมเป็นสีขาวตัดดำ และได้เพิ่มห้องโถงเพื่อรับรองคณะและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไทยในเขตกงสุล ในส่วนด้านหลังของบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

 

gerge_1 4gt3434w_1

วัง เบ่า ด๋าย (รูปซ้าย) และสถานกงสุลใหญ่ฯ (รูปขวา)

พูดถึงเขตกงสุล หลายท่านก็อาจจะงงว่า คืออะไร มีขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาลประมาณไหน ก็ขอเรียนให้ทราบว่า สำหรับประเทศเวียดนามนั้น ประเทศไทยมีสำนักงานทางการทูตอยู่สองแห่ง กล่าวคือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ตั้งที่เมืองหลวง มีเขตอาณาครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศเวียดนาม ส่วนอีกแห่งก็คือ    สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์นี่แหละครับ มีเขตอาณาหรือเขตกงสุลครอบคลุม 22 จังหวัด ในภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนาม ตั้งแต่จังหวัดเถือ เทียน เว้ จนถึงจังหวัดก่าเมา บางท่านอาจจะแย้งในใจว่า จังหวัดของเวียดนามในภาคกลางและภาคใต้มีมากถึง 33 จังหวัด ซึ่งก็จริงอยู่นะครับ แต่เขตอาณาหรือเขตกงสุลนี้ กำหนดโดยรัฐบาลเวียดนาม ซึ่งแต่ละประเทศอาจจะได้รับเขตอาณาไม่เหมือนกัน ในส่วนของไทย ประกอบด้วย 3 นคร ได้แก่ นครโฮจิมินห์ นครดานัง นครเกิ่นเทอ กับอีก 19 จังหวัด ได้แก่ เถือ เทียน เว้  กว๋างนาม กว๋างหงาย บิ่นห์ดิ่นห์ ฟู้เอียน คั้นห์หว่า นินห์ถ่วน บินห์ถ่วน ด่งนาย บ่าเหรียะ-หวุงเต่า บิ่นห์เยือง ลองอาน เตี่ยนยาง เบ๊นแจ หวินห์ลอง จ่าวินห์ เหิ่วยาง บากเลียว และก่าเมา   เกินจากนี้ ต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูตของเราที่กรุงฮานอยนะครับ

นอกจากสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว ที่นครโฮจิมินห์ ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ       นครโฮจิมินห์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครโฮจิมินห์ และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ด้วย