วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 546 view

เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 08.30-12.00 น. และ 13.30-17.00 น.

เวลาทำการฝ่ายกงสุล
จันทร์-ศุกร์ 08.30-11.30 น. และ 13.30-15.00 น.

วันหยุด