การขอมรณบัตร | Death Certificate

การขอมรณบัตร | Death Certificate

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2566

| 13,197 view

การขอมรณบัตร

เมื่อมีผู้เสียชีวิต ผู้แจ้งการตาย ได้แก่ ญาติ บุคคลที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพ

เอกสารของผู้แจ้งการตาย 

1.  คำร้องขอมรณบัตร

2.  บัตรประชาชนตัวจริง

3.  สำเนาหนังสือเดินทาง

เอกสารแสดงตัวของผู้เสียชีวิต

1.  ต้นฉบับหนังสือรับรองการตายซึ่งออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองที่กรมสัมพันธ์ต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ (ที่อยู่ 6 Alexandre de Rhodes, District 1, HCMC)

2.  เอกสารรับรองการตายจากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่รับรองการเสียชีวิตได้

3.  หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ

1.  การจัดการเรื่องศพ เป็นหน้าที่ของญาติ ที่จะต้องจัดหาบริษัทที่สามารถดำเนินการได้ (ในเวียดนามมีบริษัทที่รับทำเรื่องนี้ และขึ้นอยู่กับความต้องการของครอบครัวว่าประสงค์จะเผาหรือนำศพกลับไทยเพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา)

2.  ญาติจะต้องประสานโดยลงนามมอบอำนาจให้บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินการ หากประสงค์ให้เผาศพ ก็จะมีค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่ง แต่หากประสงค์จะส่งศพกลับประเทศไทยจะเสียค่าใช้จ่ายตามระวางที่ทางสายการบินกำหนด  ทั้งนี้ ควรสอบถามค่าใช้จ่ายโดยตรงกับบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนคนตาย