สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

77 Tran Quoc Thao Street,
District 3,Ho Chi Minh City
โทร (028) 3932-7637 กด 0
โทรสาร (028) 3932-6002

หมายเลขฉุกเฉิน (นอกเวลาราชการและวันหยุด)
(+๘๔)๓๖-๖๓๓๒๐๗๑

Facebook : https://www.facebook.com/RTCG.HCMC

E-mail: thaiconsulate.HOM@mfa.mail.go.th

LINE : @rtcg.hcmc