กรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย | Passport Lost or Stolen

กรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย | Passport Lost or Stolen

17 ก.ย. 2562

กรณีหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย ขอให้ไปเเจ้งความที่ตำรวจเวียดนามโดยด่วนเพื่อทำใบเเจ้งความ หลังจากนั้นติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ (+๘๔)๓๖-๖๓๓๒๐๗๑ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออก C.I (Certificate of Identification) เพื่อจะขอ Vietnam Exit Visa เดินทางกลับประเทศไทย

เอกสารประกอบในการขอ C.I 

  • ใบขอทำ C.I จำนวน 3 ใบ (ดาวโหลดจากลิงค์ด้านล่าง) 
  • ใบเเจ้งความจากตำรวจเวียดนาม
  • รูปถ่ายใบหน้าขนาด 4*6 จำนวน 7 ใบ
  • รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

* ตามระเบียบของเวียดนาม การถือหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือ C.I. ออกนอกประเทศแทนหนังสือเดินทางจำเป็นต้องทำ Exit Visa ผู้ที่หนังสือเดินทางหายสามารถไปขอทำ Exit Visa ได้ที่ Immigration Office, 337 Nguyen Trai St. Dist. 1, HCMC โดยเตรียมเอกสารไปดังนี้

-  หนังสือเดินทางชั่วคราวหรือ C.I. + หนังสือนำจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ถึง Immigration Office ขอให้ออก Exit Visa
-  ตั๋วเครื่องบินฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด
-  รูปถ่าย 2 ใบ
- ใบแจ้งความตัวจริง
- แบบฟอร์มขอ Exit Visa ซื้อได้ที่ Immigration Office

หมายเหตุ : การออก Exit Visa ของทางการเวียดนามจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน 

 

 

เอกสารประกอบ

services-20190412-143751-040991_1