ธุรกิจ

ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด

จังหวัดนินห์ถ่วน

13 ธ.ค. 2560

จังหวัดบิ่งถ่วน

13 ธ.ค. 2560

นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City)

25 พ.ย. 2560

จังหวัดคั้นห์หว่า (Khanh Hoa)

25 พ.ย. 2560

จังหวัดเหิ่วยาง

25 พ.ย. 2560

จังหวัดจ่าวิงห์

25 พ.ย. 2560

จังหวัดหวิงลอง

25 พ.ย. 2560

จังหวัดกว๋างหงาย (Quang Ngai)

22 พ.ย. 2560

จังหวัดก่าเมา (Ca Mau)

22 พ.ย. 2560