ข่าวเด่นวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563

ข่าวเด่นวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563

22 ก.ค. 2563

464 view

รัฐบาลเวียดนามพิจารณาให้ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ด้านการบริการได้

กระทรวงการก่อสร้างเวียดนามได้เสนอต่อรัฐบาลเวียดนามให้ชาวต่างสามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ด้านการบริการได้ อาทิ คอนโดเทล (condotel) และวิลล่า เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์กำลังประสบปัญหาอุปสงค์ของผู้ซื้อและการลงทุนจากต่างชาติลดลงในขณะที่อสังหาริมทรัพย์กลับเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบัน ชาวต่างชาติสามารถซื้อที่อยู่อาศัยประเภทอพาทเม้นท์และคอนโดในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามได้ไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 30 ของพื้นที่ อย่างไรก็ตามยังไม่มีกฎหมายสำหรับอสังหาริมทรัพย์ด้านการบริการ ซึ่งเป็นการเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในคอนโดเทล โดยในปี 2562 มีจำนวนหน่วยถึง 39,100 หน่วยในตลาด และในไตรมาสแรกของปี 2563 มีคอนโดเทลและวิลล่าที่ได้รับการอนุมัติการก่อสร้างเพิ่มอีกกว่า 5,000 หน่วย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในมหานคร เช่น นครโฮจิมินห์ นครดานังและกรุงฮานอย

บริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ DKRA เห็นว่า การจำกัดโควต้าการถือครองที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติด้านการบริการจะทำเวียดนามล้าหลังกว่าไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย ทั้งๆ ที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์เวียดนามมีศักยภาพสูงในการดึงดูดการลงทุนของชาวต่างชาติหรือชาวเวียดนามโพ้นทะเลได้ ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้พัฒนาโครงการปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากลด้วย

อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการอนุมัติกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากเกรงว่าชาวต่างชาติจะยึดครองตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามโดยเฉพาะในพื้นที่ที่สำคัญต่อความมั่นคงของชาติ โดยข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมพบว่ามีบุคคล
และบริษัทสัญชาติจีนครอบครองที่ดินในเวียดนามผ่านบริษัทตัวแทนสัญชาติเวียดนามรวมกว่า 162,000 เฮกตาร์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลและดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการในที่ดินดังกล่าว โดยเฉพาะในนครดานัง จังหวัดกว๋างนิญและนครไฮฟอง

อย่างไรก็ดี นักเศรษฐศาสตร์ชาวเวียดนามกลับเห็นว่า ชาวต่างชาติสามารถหาช่องว่างทางกฎหมายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทตัวแทนได้ โดยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สำหรับการบริการไม่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงเหมือน
การซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั่วไป เนื่องจากเป็นการลงทุนโดยหวังผลกำไรจากการบริหารของบริษัทสัญชาติเวียดนาม ซึ่งต้องผ่าน
การอนุมัติการก่อสร้างจากรัฐบาลก่อนอยู่แล้ว นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวของเวียดนามอีกด้วย และการผ่านกฎหมายดังกล่าวจะช่วยลดจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีผู้ซื้อลง ซึ่งในปี 2562 มีมูลค่ากว่า 9.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2561 ตามข้อมูลของสมาคมอสังหาริมทรัพย์นครโฮจิมินห์ (HoREA)

ที่มา: VNExpress วันที่ 26 มิถุนายน 2563

https://e.vnexpress.net/news/business/economy/vietnam-considers-foreign-ownership-of-hospitality-real-estate-4119796.html

 

จังหวัดเถื่อเทียน-เว้คาดเศรษฐกิจเติบโตช่วงครึ่งปีหลัง

จังหวัดเถื่อเทียน-เว้ได้คาดการณ์แนวทางสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ไว้ 2 ลักษณะได้แก่ (1) จังหวัดจะมีอัตราการเติบโต GRDP เฉลี่ยที่ร้อยละ 2.8 หรือ (2) จังหวัดจะมีอัตราการเติบโต GRDP เฉลี่ยที่ร้อยละ 3.77 หากจังหวัดสามารถคงอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 6-7 จนถึงสิ้นปี

ในครึ่งแรกของปี 2563 จังหวัดเถื่อเทียน-เว้มีอัตราการเติบโต GRDP เพียงร้อยละ 0.28 ซึ่งต่ำที่สุดในรอบหลายทศวรรษ เนื่องจากภาคการบริการซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ COVID-19 ดังนั้น การบรรลุเป้าหมายของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 7.5-8 อาจเป็นไปได้ยาก

ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดยังคงมีศักยภาพในการเติบโต โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 จังหวัดมีดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production Index) เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 3 โดยอุตสาหกรรม
เหมืองแร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.96 และอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.45 และมีอุตสาหกรรมที่โดดเด่นอีกหลายประเภท อาทิ อุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้งเพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ จังหวัดมีการลงทุนภาครัฐมูลค่า 10.9 ล้านล้านด่ง (471.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 และมีโครงการลงทุน FDI เพิ่ม 4 โครงการ มูลค่ารวม 15.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: Viet Nam News วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

https://vietnamnews.vn/economy/749133/thua-thien-%E2%80%93-hue-to-expect-two-growth-scenarios.html

 

บริษัท Gulf Energy ลงทุน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐซื้อโครงการพลังงานลม 2 แห่งในเวียดนาม

บริษัท Gulf Energy Development ได้ประกาศซื้อโครงการพลังงานลมบนบก 2 โครงการจากบริษัท Dien Xanh Gia Lai Investment Energy มูลค่ารวม 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอ Ia Grai จังหวัดยาลาย มีกำลังการผลิตไฟฟ้าโครงการละ 50 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ มีใบอนุญาตและพร้อมพัฒนาและดำเนินการผลิตไฟฟ้าโดยจะจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) เป็นระยะเวลา 20 ปี ซึ่งโครงการดังกล่าว จะเริ่มก่อสร้างในปี 2564 และจะสามารถดำเนินผลิตการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการผู้จัดการบริษัท Gulf Energy เห็นว่าภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำทำให้การควบรวมกิจการเป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดและคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนแก่บริษัทอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบัน บริษัทกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนในหลายโครงการ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและยุโรปอีกด้วย

ที่มา: Nhip Cau Dau Tu วันที่ 5 กรกฎาคม 2563

https://e.nhipcaudautu.vn/companies/thailands-gulf-energy-spends-200mln-to-buy-two-wind-farms-in-vietnam-3335877/

 

จังหวัดบิ่ญเซืองมีดุลการค้าเกินดุลมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในครึ่งแรกของปี 2563

กรมสถิติเวียดนามรายงานว่าในครึ่งแรกของปี 2563 จังหวัดบิ่ญเซืองมีดุลการค้าเกินดุลมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่าการส่งออก 1.19 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าการนำเข้า 9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเกียวกันของปี 2562

สินค้าส่งออกหลักของจังหวัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากไม้ มูลค่ารวม 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ทั้งนี้ อุตสาหกรรมแปรรูปจากไม้ของจังหวัดได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากขาดวัตถุดิบรวมถึงอุปสงค์ความต้องการเฟอร์นิเจอร์ลดลง อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมแปรรูปจากไม้สามารถฟื้นตัวได้เนื่องจากการหันมาสรรหาวัตถุดิบภายในประเทศและเพิ่มคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าเพื่อคงยอดการส่งออกไว้ได้

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมสิ่งทอของจังหวัดมีมูลค่าการส่งออก 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ในส่วนของการผลิตรองเท้าคาดว่าการส่งออกรองเท้าไปยังสหรัฐฯ และญี่ปุ่นจะฟื้นตัวหลังสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น ส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆ ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนและฐานลูกค้าที่ลดลงเนื่องจากตลาดส่งออกที่ฟื้นตัวช้า

อนึ่ง ในครึ่งปีแรกของปี 2563 มูลค่า GDP ของจังหวัดบิ่ญเซืองเติบโตในระดับสูงร้อยละ 6.73 ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเติบโตร้อยละ 6.4

ที่มา: Vietnam News วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

https://vietnamnews.vn/economy/749453/binh-duong-first-half-trade-surplus-hits-26b.html