ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลและประมวลข้อมูล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลและประมวลข้อมูล ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มิ.ย. 2567

| 801 view

ประกาศ_ผลผู้ช่วยสารนิเทศและกงสุล_(TH)

2_1