ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายกงสุล)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายกงสุล)

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.พ. 2567

| 698 view

ประกาศ_รับสมัคร_จนท_กงสุล_2-2567_0001 ประกาศ_รับสมัคร_จนท_กงสุล_2-2567_0002   คำแปล_รับสมัคร_จนท_กงสุล__1   คำแปล_รับสมัคร_จนท_กงสุล__2  

เอกสารประกอบ

Application_Form_Consular_Section_2024.pdf
Application_Form_Consular_Section_2024.docx