โรงพยาบาล / คลีนิค ในนครโฮจิมินห์

 

ชื่อ

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

Cao Thang Eye Hospital

135B Tran Binh Trong, District 5

(08) 3923 8435

Centre Medical International (CMI)

1 Han Thuyen, District 1

(08) 3827 2366

Columbia Asia Gia Dinh International Hospital

1 No Trang Long, Binh Thanh

(08) 3803 0678

Columbia Asia Saigon Clinic
 

8 Alexandre de Rhodes, District 1

(08) 3823 8888

Family Medical Practice HCMC
 

Diamond Plaza, 34 Le Duan, District 1

(08) 3822 7848

FV Hospital
 

6 Nguyen Luong Bang, Saigon South Parkway, District 7

(08) 5411 3333
Emergency (08) 5411 3500

FV Saigon Clinic
 

45 Vo Thi Sau, 2nd Floor, Citilight Tower, District 1

(08) 6290 6167

International SOS HCMC Medical Clinic

167A Nam Ky Khoi Nghia, District 3

(08) 3829 8520

 

โรงเรียนนานาชาติในนครโฮจิมินห์

ชื่อ

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

ABC International School
 

2, 1E Street, KDC Trung Son, Binh Hung, Binh Chanh

(08) 5431 1833

ACG International School
 

East-West Highway, An Phu, District 2

(08) 3747 1234

Australian International School (AIS)

Xi Early Childhood Centre
 

Early Childhood & Primary School


Middle & Senior School
 

 

190 Nguyen Van Huong, District 2


Cherry Blossom 1 & Lotus 1, APSC Compound, 36 Thao Dien, District 2

East-West Highway, An Phu, District 2

 

(08) 3519 2727

 

(08) 3744 6960                                                

(08) 3742 4040

 

British International School (BIS)

246 Nguyen Van Huong, District 2

(08) 3744 2335

Canadian International School
 

13C Nguyen Van Linh, Binh Chanh

(08) 5412 3456

German International School (GIS)
 

730 F-G-K Le Van Mien, Thao Dien, District 2

(08) 7300 7257

International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)
 

28 Vo Truong Toan, District 2

(08) 3898 9100

International School Saigon Pearl (ISSP)
 

92 Nguyen Huu Canh, Binh Thanh

(08) 2222 7799

Montessori International School
 

42/1 Ngo Quang Huy, District 2

(08) 3744 2639

Renaissance International School Saigon (RISS)
 

74 Nguyen Thi Thap, District 7

(08) 3773 3171

Saigon South International School (SSIS)
 

Saigon South Parkway, District 7

(08) 5413 0901

Saigon Star International School
 

Residential Area No. 5, Thanh My Loi Ward, District 2

(08) 3742 3222